FILMTEKNIK


 

Denna utbildning riktar sig mot erfarna fotografer som vill använda en ny dimension i filmproduktion. Utbildningen detaljerar de övriga regelverk som gäller för flygfotografering samt hur drönare hanteras. Dessutom utforskar utbildningen hur man hanterar flygningen för att uppnå bästa resultat, både med DJIs inbyggda smarta lägen och utifrån pilotens egen kontroll av drönaren.

 

Kursinnehåll

Tillstånd och säkerhet:

Genomgång av övriga regelverk för genomförande av uppdrag. När och var får man flyga? När får man sprida material? Utifrån detta går vi igenom olika säkerhetsaspekter. Hur genomför man riskbedömningar och konsekvensanalyser.

 

Att hantera en drönare:

Genomgång av drönarens flygegenskaper. Teoretisk genomgång av checklistor inför, under och efter ett uppdrag. Genomgång av drönaren, sändaren, kameran och inställningar. Hur nödsituationer hanteras. Vi blandar teoretisk kunskap med diskussioner och praktiska tips.

 

Drift och underhåll:

Bra skötsel om drönarna är nödvändigt för att undvika olyckor. Vi går igenom basunderhållsarbete, hur man säkrar batteriernas livslängd, hanterar kalibreringar, kontrollerar sändaren och drönarens styrsystem.

 

Praktik:

Praktisk genomgång av checklista, kalibreringar, och hantering av batterier. Vi lär oss grunderna i flygning och blir bekanta med maskinens flygegenskaper. Med den basen går vi vidare till att lära oss att hantera drönaren för att på ett säkert sätt ta bra flygbilder.

 

Filmteknik:

Med grunden i flygning etablerat går vi vidare till att titta på möjlig tilläggsutrustning som ytterligare förbättrar kvaliteten på bilder och filmer. Vi lär oss att planera ett film- eller fotouppdrag, vilka kamerarörelser och bilder som kan förväntas i relation till pilotens erfarenhet och skicklighet.

Kommande kurser : se kontaktsidan


Tidsåtgång:

En dag (eller två halvdagar)

 

Förkunskaper:

Drönare: ingen eller lite

Fotografi: avancerat