JOURNALIST OCH FOTOGRAF

 

 

Drönarna erbjuder nya sätt att leverera bilder till en redaktion. För att säkra en långvarig och säker verksamhet måste redaktioner ha en bra förståelse om regelverk och drönarnas egenskaper, flygfotografiska möjligheter, men också hur man bygger en underhållsverksamhet. Denna utbildning belyser hur man fattar beslut för ett flygfotografiskt uppdrag, hur uppdrag genomförs och hur man underhåller drönarna.

 

Kursinnehåll

 

Tillstånd och säkerhet:

Genomgång av övriga regelverk för genomförande av uppdrag. När och var får man flyga? När får man sprida material? Utifrån detta går vi igenom olika säkerhetsaspekter. Hur genomför man riskbedömningar och konsekvensanalyser.

 

Att hantera en drönare:

Genomgång av drönarens flygegenskaper. Teoretisk genomgång av checklistor inför, under och efter ett uppdrag. Genomgång av drönaren, sändaren, kameran och inställningar. Hur nödsituationer hanteras. Vi blandar teoretisk kunskap med diskussioner och praktiska tips.

 

Drift och underhåll:

Bra skötsel om drönarna är nödvändigt för att undvika olyckor. Vi går igenom basunderhållsarbete. Hur man säkrar batteriernas livslängd, hanterar kalibreringar, kontrollerar sändaren och drönarens styrsystem.

 

Praktik:

Praktisk genomgång av checklista, kalibreringar och hantering av batterier. Vi lär oss grunderna i flygning och blir bekanta med maskinens flygegenskaper. Med den basen går vi vidare till att lära oss hantera drönaren för att på ett säker sätt ta bra och effektfulla flygbilder och använda olika autonoma lägen.

Kommande kurser : se kontaktsidan


Tidsåtgång:

En dag (eller två halvdagar)

 

Förkunskaper:

Drönare: ingen eller lite

Fotografi: avancerat